Kontaktní formulář

Vážení uživatelé,

od ledna 2023 vchází v platnost novela českého autorského zákona v návaznosti na evropskou úpravu. Tato úprava zásadně mění stávající právní rámec a mimo jiné fakticky vede online platformy uživatelského obsahu k provádění aktivní filtrace obsahu. S novou právní úpravou nesouhlasíme, nicméně vzhledem k našemu postoji postupovat vždy legálně a předcházet sporům ji musíme respektovat.

Na Hellspy se nyní může zobrazovat méně souborů, než tomu bylo dříve.
Úložný prostor je k dispozici i nadále a nahrávání i stahování souborů je stále funkční.

Děkujeme za přízeň, Hellspy.cz

Časté otázky a odpovědi


Chci hledat nějaký obsah a nedostávám žádné výsledky, kde je chyba?

K tomuto omezení došlo na základě nové změny platné legislativy České republiky, kterou musíme respektovat. Nicméně platba na Hellspy je za datový přenos (tedy nahrávání a stahování souborů), který je i nadále k dispozici a funkční.

Mám na Hellspy kredity na stahování, které již nevyužiji, dají se vrátit zpět?

Získané nebo zakoupené kredity se bohužel z podstaty věci nedají vrátit zpět. Platba kreditů slouží pro datový přenos, který je nadále funkční a k dispozici.

Co když mám měsíční SMS členství?

SMS předplatné bylo všem uživatelům automaticky zastaveno. Žádná další zpoplatněná SMS, která by službu prodloužila, Vám již nepřijde.

Co když mám neomezené stahování placené kartou?

Pokud máte aktivní neomezené stahování, které končí po 30. 4. 2023, brzy se Vám ozveme s možným řešením vzniklé situace.


Soubor se brzy začne stahovat